پرش به محتوا

اندیشه نو

معرفی کتاب

اندیشه نو

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : حبیبی ، سیما – نويسنده : بابایی ، مهتاب – نويسنده : اسدی ، زهرا – نويسنده : اسپندار ، شیرین – نويسنده : نیک‌خصلت ، بهرام

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۴۳-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق