پرش به محتوا

امپراطور دل

معرفی کتاب

امپراطور دل

شعر فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : جمشیدی ، نازنین‌فاطمه

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۷۰-۱ تاریخ نشر ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۲۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق