پرش به محتوا

امواج دانش آموزی

معرفی کتاب

امواج دانش‌آموزی

 

شاگردان – ایران – لرستان – آثار و نوشته‌ها خاطرات ایرانی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، زهرا – نويسنده : منصوریانی ، ندا – نويسنده : علی‌مرادی ، زهرا – نويسنده : قبادی ، راحیل – نويسنده : کونانی ، ستایش – نويسنده : گراوند ، رامیا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۶۲-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۰.۸۹۲۸۳ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق