پرش به محتوا

افسام

معرفی کتاب

افسام

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : پورتویسرکانی ، غزاله

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۷۲-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق