پرش به محتوا

اعتبار عشق

معرفی کتاب

اعتبار عشق

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : هاشمی ، خدیجه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۴۳-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق