پرش به محتوا

اشتباه من

معرفی کتاب

اشتباه من

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : مرادی‌نژاد ، سمیه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۵۸۰-۴۴-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۳۲۶

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق