پرش به محتوا

اسرار واژه ها

معرفی کتاب

اسرار واژه‌ها

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : زارع ، زهرا – نويسنده : دوستی ، فائزه – گردآورنده : طریفی ، مهدیه – نويسنده : موسوی ، سیده‌سارا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۵۱-۵

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق