پرش به محتوا

ازحال من عبور کن

معرفی کتاب

از حال من عبور کن

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : قهرمانی ، زهرا – شاعر : محلوجی ، مهسا – شاعر : ریاحی‌مهر ، زهرا – شاعر : فلاح‌نوروزمحله ، فاطمه – شاعر : غانمی‌زاده ، عاطفه – شاعر : حائری ، نرگس

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۷۶-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق