پرش به محتوا

ارمغان

معرفی کتاب

ارمغان

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : رمضی ، مریم

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۷۳-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق