پرش به محتوا

ارغوان بی‌سایه 

معرفی کتاب

ارغوان بی‌سایه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : رحیمی ، پریا – نويسنده : شاهدی ، آهو – نويسنده : سلطانی ، فریبا – نويسنده : خوشگناز ، مریم

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۷۱-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر – تهران

توضیحات  جلد – ۶۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق