پرش به محتوا

 ارزیابی پاسخ دما – رطوبتی، انبارداری، استقرار و تولید بذر انیسون 

معرفی کتاب

ارزیابی پاسخ دما – رطوبتی، انبارداری، استقرار و تولید بذر انیسون

انیسون گیاهان دارویی

پدیدآور  نويسنده : امیری‌منفرد ، وحید

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۹۶-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۵۸۳.۴۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۶۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق