پرش به محتوا

 ارتباط بین شعرخوانی و سطح بهداشت روانی  شعرخوانی 

معرفی کتاب

ارتباط بین شعرخوانی و سطح بهداشت روانی  شعرخوانی

– نمونه‌پژوهی دانشجویان – ایران – بهداشت روانی – نمونه‌پژوهی شعر فارسی – جنبه‌های روان‌شناسی – نمونه‌پژوهی

پدیدآور  نويسنده : ایمانی ، مهسا

ناشر: حوزه مشق شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۳۲-۰

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰ قیمت   کد دیویی

۸fa۱.۰۰۹۳۱ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۲۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق