پرش به محتوا

احساس مریم

معرفی کتاب

احساس مریم

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : صفائی ، مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۴۹-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق