پرش به محتوا

احساس دل انگیز

معرفی کتاب

احساس دل انگیز

قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : شفیع‌آبادی ، سمانه – نويسنده : جاسم‌پورشیخانی‌نژاد ، الهام – نويسنده : صالحی‌وند ، معصومه – نويسنده : مشرفی ، بهارنوش – نويسنده : سلطانی ، کیاندخت

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۴۴-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق