پرش به محتوا

آغوش انتظار

معرفی کتاب

آغوش انتظار

نثر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : آشفته ، شقایق

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۱۳-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق