شناسایی چندشکلی ژنتیکی در ژن‌های گیرنده پروتیین مورفوژنتیک استخوان (BMPR-IB) و میواستاتین و تاثیر آن بر صفات تولیدی در گوسفند نژاد افشاری

در حال نمایش یک نتیجه

پیمایش به بالا