اشنایی با فردین احمدی مدیر مسئول حوزه مشق

آشنایی با فردین احمدی مدیر مسئول انتشارات بين المللی حوزه مشق

 • استاد دانشگاه
 • کارمند رسمی دولت
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات حوزه مشق( رسانه ای ترین انتشارات و نشر رتبه اولی کشور ایران)
 • مدیر گروه بزرگ کشف استعدادبرتر
 • جوانترین ناشر کشور ایران
 • پرعنوان ترین ناشرجوان کشور ایران
 • پرعنوان ترین نویسنده و پژوهشگر جوان کشور( بیش از ۶۰ کتاب و مقاله) فعال رادیو و تلویزیون ( حضور بیش از ۱۵۰۰ دقیقه )
 • مدیر مسئول پایگاه خبری حوزه مشق
 • سردبیر پایگاه خبری حوزه مشق
 • نخبه و پژوهشگر برتر سال
 • مسئول فصلنامه ها،مجلات،هفته نامه ها،گاهنامه های داخلی:کشف استعدادبرتر،
 • مشق عشق، مشاهیرادبی،عطرقلم،شاعرانگی،فرهیختگان برتر،کفشدوزک،ستاره شو،ستارگان حوزه مشق،هنر مشق،تنسه حوزه مشق،کرانه های خیال،دلواژه های خیال،سوته دلان، مشقانه،سایه عشق،هزارشعرنخوانده،
 • کارشناس پژوهشسرای دانش آموزی منطقه
 • کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی و بررسی محتوا
 • متوسطه منطقه
 • عضو اصلی ستاد پژوهش آموزش و پرورش منطقه
 • داور جشنواره معلمان مولف استان تهران
 • مسئول نمایشگاه دستاوردهای ویژه معلمان
 • عضو کمیته اجرایی مسابقات همیار معلم
 • رابط ارزیابی و عملکرد آموزش و پرورش منطقه با استان
 • عضو کارگروه اجرای طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان سال تحصیلی
 • اولین سخنران جوان پیش از خطبه های نماز جمعه بعد از بیانیه گام دوم انقلاب
 • عضو اصلی ستاد مردمی نخبگان آیت الله رئیسی و مسئول کارگروه فرهنگ و هنر در استان تهران
 • مشاور ریاست ستاد مردمی بنیاد شاهد و امور ایثارگران آیت الله رئیسی در استان تهران
 • نماینده جوانان در فرمانداری
 • دبیر انجمن ادبی منطقه حوزه مشق
 • مشاور فرهنگی و اجتماعی ریاست اداره ورزش و جوانان
 • عضو کارگروه اصلی جوانان در حوزه فرهنگ و هنر،مجمع مشورتی جوانان استانداری تهران
 • تسهیلگر اداره فرهنگ و ارشاد در حوزه کتاب و کتابخوانی
 • مدیر و دبیر کتاب سال حوزه مشق( سه دوره بر گزار شده است)
 • مدیر و دبیر جایزه ادبی مسیحا
 • تدریس در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی تهران
 • تدریس در صنایع دفاع
 • کار آفرین در حوزه فرهنگ و هنر ( اشتغالزایی بیش از ۲۰ نفر بطور مستقیم و ۱۰۰نفرغیر مستقیم) و…
پیمایش به بالا