پرش به محتوا

یک تکه ماه

معرفی کتاب

یه تکه ماه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور نويسنده : بابایی ، مریم – نويسنده : نجفی‌زاده ، طاهره – نويسنده : حردانی ، زهره – نويسنده : تیموری ، نرگس
ناشر حوزه مشق
تلفن  ۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶
شابک ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۷۹۱-۵
تاریخ نشر ۱۴۰۲۰۶۲۲
قیمت
کد دیویی ۸fa۱.۶۲۰۸
زبان کتاب فارسی
محل نشر کرج – تهران
توضیحات جلد – ۶۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق