پرش به محتوا

 کنجکاوی در معیت استالین

معرفی کتاب

کنجکاوی در معیت استالین

داستان‌های فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : بوجاور ، میثم

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۱۴-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق