پرش به محتوا

چند قدم احساس

معرفی کتاب

چند قدم احساس

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رضایی‌دولت‌آبادی ، شکوفه – شاعر : حسینیان ، سیداحمد – شاعر : اصفهانی ، امیر – شاعر : غفوری‌نیکمرد ، امیرعلی – شاعر : مهران ، مجید – شاعر : شیخ ، محمدزمان – شاعر : معرفت‌ ، کاظم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۰۷-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۲۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق