پرش به محتوا

چشم به راه

معرفی کتاب

چشم به راه …

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : بهمن‌زیاری ، بتول – ويراستار : بیگدلی ، سعید

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۷۱۴-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق