پرش به محتوا

وادی عشق

معرفی کتاب

وادی عشق:

دلنوشته  قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : آقابابایی ، شیرین – نويسنده : هاشمی ، سارا – نويسنده : سنچولی ، فاطمه – نويسنده : ملکی ، آذین – نويسنده : هاشمی ، پرستو – نويسنده : ملکی ، بهاره

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۴۸۱-۶-۹ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۱۱۱

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق