پرش به محتوا

مستانه های عاشقی

معرفی کتاب

مستانه‌های عاشقی

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : بدیراوی ، سمیه –

تصويرگر : یوسفی ، زهره

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۶۶-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲ قیمت   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۵۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق