پرش به محتوا

قطب جنون

معرفی کتاب

قطب جنون  شعر فارسی – قرن ۱۴ پدیدآور  شاعر : خیرآبادی ، سجاد

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۵۲-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۳۰۲ قیمت   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۶۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق