پرش به محتوا

صدای ساز سپید

معرفی کتاب

صدای ساز سپید

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رحیمی ، پریا – شاعر : اعلمی ، هاجر – شاعر : ابراهیمی ، مریم – شاعر : منفرد ، نسرین – شاعر : مهری ، ترانه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۲۹-۱

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳  کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  تهران

توضیحات  جلد – ۱۲۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق