پرش به محتوا

شیب عاشقی

معرفی کتاب

شیب عاشقی

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : عباس‌زاده ، اکرم – نويسنده : قلیزاده ، پریسا – نويسنده : ندرلو ، زهرا – نويسنده : غلامی ، معصومه

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۵۲-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق