پرش به محتوا

شعر های آیینی

معرفی کتاب

اشعار آیینی

شعر فارسی – قرن ۱۴ شعر مذهبی فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : انفرادی ، محبوبه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۳۲-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۹۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق