پرش به محتوا

شعر ،معراج قلم

معرفی کتاب

شعر، معراج قلم

 

شعر فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : موحدی ، رسول

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۸۸-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۲۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق