پرش به محتوا

سکوت خیال

معرفی کتاب

سکوت خیال

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : جهان‌بین ، حکیمه – شاعر : آتش‌افروز ، فرشاد – شاعر : پازوکی ، عاطفه – شاعر : رضایی ، حنانه – شاعر : رحیمی ، فرزاد

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۵۳-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق