پرش به محتوا

سکوت بی نشان

معرفی کتاب

سکوت بی‌نشان

نثر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : قاسمی ، یلدا – نويسنده : هاشمی ، سیده‌هستی – نويسنده : عبدالله‌زاده ، راضیه – نويسنده : صوفی ، رضوانه – نويسنده : حیدرنیا ، فاطمه – نويسنده : کاردان ، مهسا

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۵۵-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۸.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق