پرش به محتوا

روزگار تلخ

معرفی کتاب

روزگار تلخ

 

داستان‌های نوجوانان فارسی – قرن ۱۴ کروناویروس‌ها – ایران – داستان

پدیدآور  نويسنده : رشیدایی ، سودا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۸۴-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق