پرش به محتوا

درد های مشترک

معرفی کتاب

دردهای مشترک

خیریه همدردی خدمات اجتماعی

پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، محمد ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۷۲-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲   کد دیویی  ۱۷۷.۷ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق