پرش به محتوا

درآغوش قصه ها

معرفی کتاب

در آغوش قصه‌ها

داستان‌های کوتاه فارسی

پدیدآور  نويسنده : قنبری ، معصومه

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۰۱-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۲۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق