پرش به محتوا

خواهران خون آشام

معرفی کتاب

خواهران خون‌آشام

داستان‌های فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  نويسنده : کرشیار ، رها

ناشر  حوزه مشق تلفن

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۹۲-۸

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۱۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق