پرش به محتوا

جامانده در سکوت

معرفی کتاب

جا‌مانده در سکوت

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : اسلامی ، محمد

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۷۱-۳

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۸۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق