پرش به محتوا

ترنم عشق

معرفی کتاب

ترنم عشق

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : غلامین ، فاطمه

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۷۶-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق