پرش به محتوا

ترانه های خیال

معرفی کتاب

ترانه‌های خیال

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : خسروی‌فرد ، پروین – نويسنده : احمدی ، ساناز – نويسنده : خسروی‌لرگانی ، عرفان – نويسنده : رضاتبار ، میثم

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۵۸-۴

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق