پرش به محتوا

بوتیمار

معرفی کتاب

بوتیمار

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : مرادی ، الینا – نويسنده : بابایی ، مریم – نويسنده : پوررسول ، مرضیه – نويسنده : عوبادی ، زهرا – نويسنده : امیدی ، یگانه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۶۲-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۸۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق