پرش به محتوا

اسرار تنهایی

معرفی کتاب

اسرار تنهایی

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : حیدری‌مهاجر ، سپیده

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۹۴-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق