پرش به محتوا

آوای دلبری

معرفی کتاب

آوای دلبری

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : آسایش ، فرشته – شاعر : محمدی‌سرچشمه‌یی ، علیرضا – شاعر : ده‌مردنژاد ، عارف – شاعر : باقری ، محمود – شاعر : مرادی ، محمد – شاعر : اصلان‌پور ، محمد

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۲۴-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق